THCJD

THCJD (tetrahydrocannabioctyl) är en kraftfull cannabinoid som existerar naturligt i cannabisplantan, men endast i spårmängder. THCJD har visat sig ge effekter som liknar THC och tros vara 19 gånger starkare än vanlig THC. Upptäck fördelarna med våra små, diskreta THCJD vapes och låt varje stund bli en smakfull resa genom bekvämlighet och elegans. Hos Vaponova kan du köpa THCJD vape till väldigt fördelaktiga priser. Välj valfri THCJD Vape i vårt sortiment för en laglig, smakrik och bekymmersfri upplevelse.

Visar alla 3 resultat

Visar alla 3 resultat

Vad är THCJD?

THCJD, även kallat tetrahydrocannabioctyl, är en cannabinoid som sägs förekomma naturligt i cannabisväxten, men endast i spårmängder. THCJD är en homolog till den psykoaktiva cannabinoiden THC (delta-9-THC). Homologer är föreningar av samma typ med liknande kemisk struktur och egenskaper.

THCJD skiljer sig från THC genom längden på alkylsidokedjan. Medan delta-9-THC har en sidokedja bestående av 5 kolatomer har THCJD åtta. Ju längre kedjan är, desto starkare är cannabinoiden, vilket innebär att THCJD kan vara ännu starkare än THC.

Vilka är effekterna av THCJD?

THCJD kan ha psykoaktiva egenskaper, vilket innebär att det kan förändra perception, humör och kognitiv funktion. Det kan producera en känsla av eufori eller en känsla av avslappning, beroende på individen och dosen.

Precis som med alla nya cannabinoider tenderar de att ha minimala studier bakom sig. Likaså med THCJD finns det fortfarande få vetenskapliga studier om denna förening. Därför baseras utvärderingen av effekterna främst på användarnas egna erfarenheter.

THCJD interagerar med det endocannabinoida systemet, specifikt CB1- och CB2-receptorerna, och påverkar därigenom kroppen och sinnet. Denna förening förväntas ha mycket starka psykoaktiva egenskaper, vilket innebär att den kan förändra perception, humör eller beteende. Det verkar också som att THCJD kan inducera en känsla av eufori eller avslappning. Resultaten varar vanligtvis 2-4 timmar.

Vad är skillnaden mellan THCJD och THC?

THCJD är en relativt ny cannabinoid som nyligen fått uppmärksamhet inom cannabisgemenskapen. Ämnet jämförs ofta med THC, den välkända psykoaktiva föreningen som finns i cannabis.

Baserat på vittnesmål från användare vet man att THCJD kan ge mycket starka psykoaktiva effekter, vissa nämner till och med psykedeliska effekter. Det är därför mycket troligt att det är ett ämne med större ’rusningspotential’ än THC eller THCP. THCJD kan enligt uppgift framkalla en känsla av avslappning, eufori, spänning

Kemiskt sett skiljer sig THCJD och THC något. THCJD är en analog till THC, vilket innebär att det delar vissa likheter men har en variation i sin molekylära struktur.

Forskning om THCJD är fortfarande begränsad, och därför är dess säkerhetsprofil ännu inte fullständigt förstådd. Dock tyder inledande studier på att det kan ha potential för terapeutiska fördelar, såsom antiinflammatoriska och smärtlindrande effekter.

Hur tillverkas THCJD?

Att extrahera cannabinoiden direkt från växten är svårt och dyrt, så THCJD, liksom vissa andra föreningar som HHC eller THCP, produceras genom en kemisk reaktion som kallas isomerisering från mer lättillgängliga föregångare som CBD.

I laboratoriet extraherar forskare först en isolerad CBD från industriell hampa och skapar sedan en reaktion med katalysatorer för att omstrukturera molekylerna och omvandla den till THCJD. Cannabinoider som produceras på detta sätt kallas semisyntetiska.

Vilka är de potentiella fördelarna med THCJD?

Även om THCJD fortfarande studeras visar ämnet lovande resultat för olika medicinska tillämpningar. En potentiell användning är dess förmåga att lindra smärta och inflammation. Vissa studier antyder att THCJD kan ha analgetiska egenskaper, vilket gör det till ett potentiellt alternativ för att hantera kroniska smärttillstånd.

Förutom sina möjliga medicinska tillämpningar uppvisar THCJD också potentiella terapeutiska egenskaper. Det anses ha ångestdämpande effekter, vilket kan hjälpa individer som lider av ångeststörningar, inklusive generaliserat ångestsyndrom och social ångestsyndrom. Dessutom antyder preliminära studier att THCJD kan ha neuroskyddande egenskaper och skulle kunna spela en roll i behandlingen av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons.

Sammanfattningsvis har THCJD potential som en medicinsk förening med möjliga fördelar för att hantera smärta, inflammation, ångest och neurodegenerativa sjukdomar. Dock krävs ytterligare studier för att fastställa dess säkerhet, dosering och långsiktiga effekter.

Vilka biverkningar har THCJD?

Det finns naturligtvis biverkningar förknippade med dessa typer av psykoaktiva ämnen. Precis som med THC, HHC eller THCP kan följande inträffa vid högre doser:

  • Torr mun
  • Rodnad i ögonen
  • Nedsatt orientering
  • Ökad hjärtfrekvens
  • Minnesproblem
  • Stress

Intensiteten av dessa effekter varierar beroende på dosen, konsumtionsmetod, metabolismen och användarens känslighet. Andra biverkningar som inte tidigare upptäckts kan också inträffa.

Är THCJD lagligt i Sverige?

Absolut, försäljning, köp och innehav av THCJD är lagligt i Sverige, om ett antal krav för produktionen är uppfyllda. THCJD är lagligt i EU så länge ämnet har tillverkats från industrihampa som innehåller mindre än 0,3% THC. Våra produkter kommer från certifierade odlare i EU som uppfyller alla dessa krav. Därför är våra produkter fullt lagliga att sälja och köpa.